Spółka powstała  2. kwietnia 1991 roku.

Założycielami i właścicielami są  Wojciech Bartnicki i Marek Przybyłowski.

W latach 1991-1999  firma działała na zasadach spółki cywilnej pod nazwą AGRO Export-Import-Handel.

W grudniu 1999 roku aktywność gospodarczą spółki cywilnej przejęła - utworzona pod nazwą AGRO-NAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównymi udziałowcami spółki są jej założyciele.

Spółka zatrudnia siedmioro pracowników etatowych i współpracuje z ponad trzydziestoma agencyjnymi Współpracownikami. 

Głównym partnerem biznesowym jest

PIONEER Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Oddział w Polsce - polski oddział amerykańskiej firmy hodowlano-nasiennej, wchodzącej w skład koncernu DOW-DuPont.  Od 2018 roku ten megakoncern występuje na rynku pod szyldem CORTEVA.           

Zasadniczą działalnością spółki są sprzedaż nasion kukurydzy, rzepaku i słonecznika oraz inokulantów bakterii kwasu mlekowego, stosowanych do zakiszania i konserwacji wszelkich pasz objętościowych, oraz doradztwo w zakresie sprzedawanych produktów.

AGRO-NAS  jest jednym z najistotniejszych partnerów Pioneer`a w Polsce i największym dystrybutorem Jego produktów.

Spółka wciąż rozwija sieć swojej obecności na rynku nasion i zatrudnia nowych Agentów.  

Dla Firmy Pioneer`a jesteśmy też partnerem logistycznym;  w imieniu firmy Pioneer, dostarczamy Jej produkty do większości dystrybutorów w Kraju.  

ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU  Z  NASZYMI  PRZEDSTAWICIELAMI  REGIONALNYMI.