Mieszaniec Opis Rozwój przed zimą Plon nasion Plon oleju Odporność na wyleganie Zimotrwałość Odporność na Phoma
PT225 wysoki 0 0 8 7 0 5
Dane w skali 1 - 9 (najlepszy)

ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU  Z  NASZYMI  PRZEDSTAWICIELAMI  REGIONALNYMI.