Firma DuPont oferuje dostęp do systemu monitorowania intensywności nalotów omacnicy prosowianki, której szkodliwość systematycznie wzrasta we wszystkich rejonach uprawy kukurydzy.
Sugerujemy wejść na stronę pod adresem: www.evalio.dupont.com, wybrać (w okienku w prawym górnym rogu strony) "język polski", zarejestrować się, jako plantator i użytkownik systemu i wykonywać zabiegi zwalczające omacnicę według sygnalizacji i zaleceń wynikających z obserwacji aktywności szkodnika.
Skuteczność zabiegów jest w bardzo dużym stopniu skorelowana z prawidłowo wybranym terminem ze względu na okres trwałości zastosowanego preparatu

ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU  Z  NASZYMI  PRZEDSTAWICIELAMI  REGIONALNYMI.